seminars in german | seminars in english | seminars in chinese | seminars in polish | seminars in spanish
Seminaria

Seminaria z dziedziny hydrauliki

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu systematycznego wykrywania zakłóceń w systemach zawierających komponent hydrauliczny. Przyswojenie wiedzy na temat metod rozpoznawania służących zapobieganiu zakłóceniom. Poprawne użycie środków pomiarowych w hydraulice...


Seminaria z dziedziny pneumatyki

Znajomość budowy i funkcji urządzeń pneumatycznych, lokalizacja zakłóceń, systematyczna diagnoza zakłóceń w urządzeniach pneumatycznych oraz określenie przyczyny z użyciem schematów ideowych jak i diagramów stanu, usunięcie zakłócenia.

Seminaria indywidualne

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat głównych fizycznych związków hydrauliki, jak również posługiwania się urządzeniami. W tym celu omawiane są części znajdujące się w urządzeniach oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń hydraulicznych.Pakiet seminariów

Nasze szkolenia są zasadniczo tak zbudowane, że rozpoznanie przyczyn zakłóceń jest przekazywane w połączeniu z wiedzą teoretyczną. Opanowany materiał jest następnie wykorzystywany praktycznie, w szkoleniu na symulatorach.

Nasz koncept szkoleniowy jest dostosowany do potrzeb klientów i różnych profili oczekiwań uczestników. Dlatego dzięki naszym szkoleniom swoją wiedzę mogą pogłębiać zarówno osoby posiadające podstawową wiedzę techniczną, jak również personel fachowy.

Nasze seminaria są skierowane do wszystkich specjalistów zajmujących się eksploatacją i konserwacją maszyn z napędem hydraulicznym.Państwa korzyści

Istotne jest, aby w naszych szkoleniach brały udział osoby posiadające wiedzę techniczną jak również osoby bardziej wszechstronnie wykształcone. Oferujemy rozwiązania wykorzystujące efekt synergii. Dzięki pracy zespołowej w ramach naszych seminariów zrozumienie specyficznych problemów staje się łatwiejsze. Wszyscy uczestnicy pracują, dążąc do wspólnego celu.

Państwa przeszkolony personel jest wówczas w stanie zredukować okresy awarii i dzięki temu zmniejszyć koszty eksploatacji. Pozwala to zaoszczędzić wydatki na zewnętrzny personel zajmujący się konserwacją i naprawami maszyn.

Uczestnicy są konfrontowani z maszynami, które nie działają sprawnie.

Analiza odbywa się w małych grupach, poprzez systematyczne stosowanie metody UZP (usłyszeć, zobaczyć, poczuć). Przyczyna jest lokalizowana w logicznie zrozumiałych krokach, z pomocą planu diagnostycznego. Zrozumienie problemu wyniesione ze szkolenia daje Państwu oraz Państwa pracownikom możliwość rozbudowania profilaktycznej eksploatacji w Państwa firmie i dzięki temu zminimalizowania kosztów eksploatacji urządzeń.

Chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na przeprowadzenie seminarium na terenie Państwa firmy, która uwzględni wszystkie potrzeby Państwa firmy w ramach naszego konceptu. Szkolenia obejmują wszystkie materiały seminaryjne jak również dostarczenie potrzebnego wyposażenia z naszej strony.

Nasze seminaria nie są powiązane z konkretnym miejscem i dlatego mogą być przeprowadzone bezpośrednio w Państwa firmie. Kolejna korzyść dla Państwa; nasze urządzenia są przyjazne dla środowiska i szczelne.

Chętnie doradzimy Państwu w kwestii możliwości przeprowadzenia lub doboru uczestników, aby jak najlepiej dopasować nasze szkolenia do profilu firmy i Państwa potrzeb.

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.


Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.


Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.