home in german | home in english | home in chinese | home in polish | home in spanish

Szkolenia z dziedziny hydrauliki siłowej

Niezwiązane z konkretnym producentem, ukierunkowane na umiejętności praktyczne

slideshow

Szkolenia z dziedziny hydrauliki i pneumatyki

Fluid Training szkoli serwisantów i pracowników odnośnie urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych. W szkoleniach zespołowych, na miejscu u klienta, demonstrujemy na prawdziwych urządzeniach nowoczesną analizę ryzyka problemów jakie mogą wystąpić w pracy.

W dialogu ekspertów ze strony klienta z naszymi szkoleniowcami ustalamy na początku treści seminariów w bezpośrednim odniesieniu do praktyki. Wynik: szkolenie nastawione na praktykę, które od 1996 roku znacząco wspiera w codziennej pracy serwisantów w przeważającym stopniu należących do grona naszych stałych klientów. Propozycje optymalizacji wynikające z wykształcenia w dziedzinie hydrauliki optymalizują pracę serwisantów, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne oraz skrócenie przestojów. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy od wielu aspektów. Przy tym duże znaczenie ma redukcja kosztów eksploatacji maszyn oraz zwiększenie wydajności poprzez eliminację dłuższych przestojów.

Sukces naszych klientów i wśród naszych klientów pokazuje, że mamy rację.


Mogą Państwo czerpać korzyści z

✓  Dobrze przeszkolonych serwisantów
✓  Dużej dostępności maszyn
✓  Redukcji kosztów poprzez skrócenie czasu przestojów
✓  Zmniejszenia zużycia energii

Gwarantujemy

✓  szkolenia niepowiązane z producentami & zorientowane na praktykę
✓  proste i zrozumiałe wyjaśnienia
✓  treści szkoleniowe dla praktyków
✓  poprawę świadomości jakości

Szkolenia z dziedziny hydrauliki

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu systematycznego wykrywania zakłóceń w systemach zawierających komponent hydrauliczny. Przyswojenie wiedzy na temat metod rozpoznawania służących zapobieganiu zakłóceniom. Poprawne użycie środków pomiarowych w hydraulice...

Szkolenia z dziedziny pneumatyki

Znajomość budowy i funkcji urządzeń pneumatycznych, lokalizacja zakłóceń, systematyczna diagnoza zakłóceń w urządzeniach pneumatycznych oraz określenie przyczyny z użyciem schematów ideowych oraz diagramów stanu, usunięcie zakłócenia.

Sterowanie i inżynieria elektryczna

tłumaczenie wkrótce

Szkolenia indywidualne

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat podstawowych fizycznych związków hydrauliki, jak również posługiwania się urządzeniami. W tym celu omawiane są części znajdujące się w urządzeniach oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń hydraulicznych.

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.


Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.


Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.