home in german | home in english | home in chinese | home in polish

Szkolenia z dziedziny hydrauliki siłowej

Niezwiązane z konkretnym producentem, ukierunkowane na umiejętności praktyczne

DIN EN ISO 9001 : 2015
slideshow

Szkolenia z dziedziny hydrauliki i pneumatyki

Fluid Training szkoli serwisantów i pracowników odnośnie urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych. W szkoleniach zespołowych, na miejscu u klienta, demonstrujemy na prawdziwych urządzeniach nowoczesną analizę ryzyka problemów jakie mogą wystąpić w pracy.

W dialogu ekspertów ze strony klienta z naszymi szkoleniowcami ustalamy na początku treści seminariów w bezpośrednim odniesieniu do praktyki. Wynik: szkolenie nastawione na praktykę, które od 1996 roku znacząco wspiera w codziennej pracy serwisantów w przeważającym stopniu należących do grona naszych stałych klientów. Propozycje optymalizacji wynikające z wykształcenia w dziedzinie hydrauliki optymalizują pracę serwisantów, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne oraz skrócenie przestojów. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy od wielu aspektów. Przy tym duże znaczenie ma redukcja kosztów eksploatacji maszyn oraz zwiększenie wydajności poprzez eliminację dłuższych przestojów.

Sukces naszych klientów i wśród naszych klientów pokazuje, że mamy rację.


Mogą Państwo czerpać korzyści z

✓  Dobrze przeszkolonych serwisantów
✓  Dużej dostępności maszyn
✓  Redukcji kosztów poprzez skrócenie czasu przestojów
✓  Zmniejszenia zużycia energii

Gwarantujemy

✓  szkolenia niepowiązane z producentami & zorientowane na praktykę
✓  proste i zrozumiałe wyjaśnienia
✓  treści szkoleniowe dla praktyków
✓  poprawę świadomości jakości

Szkolenia z dziedziny hydrauliki

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu systematycznego wykrywania zakłóceń w systemach zawierających komponent hydrauliczny. Przyswojenie wiedzy na temat metod rozpoznawania służących zapobieganiu zakłóceniom. Poprawne użycie środków pomiarowych w hydraulice...

Szkolenia z dziedziny pneumatyki

Znajomość budowy i funkcji urządzeń pneumatycznych, lokalizacja zakłóceń, systematyczna diagnoza zakłóceń w urządzeniach pneumatycznych oraz określenie przyczyny z użyciem schematów ideowych oraz diagramów stanu, usunięcie zakłócenia.

Sterowanie i inżynieria elektryczna

tłumaczenie wkrótce

Szkolenia indywidualne

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat podstawowych fizycznych związków hydrauliki, jak również posługiwania się urządzeniami. W tym celu omawiane są części znajdujące się w urządzeniach oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy urządzeń hydraulicznych.